راهنمای خرید کفش

پینه های پا، اغلب دردناک بوده و پا را بد شکل می کنند. بسیاری از مردم هنگام خرید کفش های دویدن صبح زود مرتکب اشتباه می شوند ، اما این واقعیت را ندارد که پاهای شما در طول روز متورم می شود. حتما یا خودتان این تجربه را داشته اید یا در دوستانتان دیده اید که شخصی با یک کفش نا مناسب در طول بازی چندین بار سر می خورد و به کل بازی وی تحت تاثیر کفش نامناسب قرار می گیرد. به هنگام خرید حتما یک جوارب ضخیم به همراه داشته باشد و کفش را یک سایز بزرگتر انتخاب کنید. قسمت کفی کفش فوتسال نیز یکی از عوامل مهمی است که در هنگام خرید کفش فوتسال باید به آن توجه کنید.

کف این کفش نسبت به سایر محصولات سفت بوده و باعث ایجاد ثبات هنگام راه رفتن می شود. بههیچ عنوان یک کفش چرمی سخت و سفت و یا کفش ساخته شده از الیاف مصنوعی را برای فرزند خود انتخاب و خریداری نکنید؛ چراکه این کفشها، حرکات پای کودک در موقع راه رفتن را داخل کفش محدود نموده و بدینترتیب او در کفشهایش احساس راحتی نخواهد کرد. همیشه به یاد داشته باشید که فرزندتان هیچکدام از کفشهایش را بدون جوراب به پا نمیکند؛ بنابراین در زمان خرید کفش برای او، مطمئن شوید که جوراب پوشیده باشد تا اندازهی کفشی که برایش انتخاب و خریداری مینمایید، پاهایش را اذیت نکرده و کاملاً مناسب باشد. با اندازهگیری این فاصله، میتوانید دریابید که کفشی که برای پای فرزندتان انتخاب کردهاید، خیلی گشاد یا خیلی تنگ است یا خیر. جنس چرم لطیف یا پارچه نخی برای کفش کودک: این دو جنس یعنی چرم لطیف یا پارچهی نخی، انعطافپذیری بالایی داشته و بهغیر از این، موجب میشود تا پای فرزندتان بهراحتی در کفش حرکت کرده و نفس بکشد.

دوخت داخلی کفش کودک، میبایست از جنس بسیار نرمی مانند پارچه باشد تا پاهای کودک، بیش از اندازه حس گرما نکند. ولی هنگامی که قصد دارید فرزندتان را بیرون از خانه ببرید، میبایست بهمنظور جلوگیری از صدمه دیدن، از پاهای او بهدرستی محافظت نمایید. اما اگر بخش زیادی از آنها روی یکدیگر واقع شده باشد، یعنی کفش برای پای فرزندتان بسیار گشاد است. آیا در آنها احساس خوبی دارد و یا این کفشها، موجب آزار رساندن به پای او میشوند؟ تنها میبایست بهخاطر داشته باشید که موقع خرید، مطمئن شوید کفشی که انتخاب نمودهاید، از مواد باکیفیت و سبکی تولید شده باشد تا پای فرزند شما در آن، کاملاً احساس آسودگی کند. زبان (Tongue) : یک زبان نازک با کمترین بالشتک به بهبود احساس توپ کمک می کند. ترجیح به این است که پلاستیک روی کفش زیاد نباشد، زیرا پلاستیک زیاد باعث پوسته پوسته شدن و کاهش کیفیت کفش در بلند مدت می شود.

برای نمونه، اگر بلندترین انگشت فرزند شما روی عدد 4 واقع شده باشد، اندازهی پای او برابر با 18 خواهد بود. این پند پشت پا، توجه را از مچ پا شما منحرف میکند و پای شما را کشیدهتر نشان میدهد. توجه داشته باشید که اندازهی دو پا، هرگز یکسان نبوده و سایز پای چپ اندکی از سایز پای راست کوچکتر است؛ بنابراین خوب است که سایز پای راست را برای پای فرزندتان محاسبه نموده و مطابق با آن، کفش مناسب را خریداری کنید. فرم پا در سراسر دنیا به سه دسته تقسیم میشود که باید به آن توجه کرد. در نظر داشته باشید کفی نرمتر همیشه بهترین گزینه نیست و گاهی برای محافظت باید متکی به پویایی و حرکات خود پاها باشید. همچنان باعث زیبایی پاها نیز میشود. پوشیدن کفش نامناسب، تنگ و پاشنه بلند فقط به پاها آسیب نمیرساند، بلکه به زانو، کمر، استخوانهای ستون فقرات و لگن هم آسیب وارد می کند.