راهنمای خرید کفش ورزشی ؛ نکاتی برای یک پیادهروی بهاری – گروه لک لک

در این شرایط، یعنی اگر اندازهی طول کف پای شما بین دو دسته قرار داشت، شمارهی بزرگتر را ملاک انتخاب خود قرار دهید. با داشتن اندازهی طول کف پا میتوانید بهصورت تقریبی شمارهی کفش را مشخص کنید. دقت داشته باشید که ستکردن کیف و کفش لزوماً بهمعنی تشابه رنگ و جنس این دو نیست و شما میتوانید با انتخاب درست، با دو رنگ متفاوت کیف و کفش را ست کنید. حتماً شما هم متوجه شدهاید که تطابق شمارهی درجشده پشت کفش با شمارهای که فکر میکنید اندازهی پای شما را نشان میدهد، لزوماً بهمعنی اندازهبودن آن کفش برایتان نیست. اعداد داخل پرانتز بهترتیب شمارهی کفش را با واحدهای اروپا، انگلستان و آمریکا نشان میدهند و همانطور که میبینید شمارهی کفشها در ایران مطابق با شمارههای مورداستفاده در اروپاست. ۳- چنانچه قد کوتاهی دارید بهتر است کفشهای پاشنهبلند نپوشید، چرا که این کفشها پاهای شما را بزرگتر و درنتیجه قدتان را کوتاهتر نشان میدهند.

درمورد خریدهای اینترنتی از آنجا که فرصت امتحان کفش را ندارید مطمئن شوید که امکان بازگرداندن کالا یا تعویض آن را دارید. می توانید از این اصطلاحات برای توصیف احساس کفش روی پای خود استفاده کنید و کارهایی را که دوست دارید و دوست ندارید مشخص کنید. بوتها و نیمبوتها کفشهایی مناسب فصول سرد سال هستند و بسته به نوع پاشنه، فرم و جنس کفش بهعنوان کفشهای روزمره در این فصول یا بهعنوان کفشهای مخصوص مهمانیها استفاده میشوند. اگر گوی پای شما در یک کفش خاص احساس فشردگی می کند، از اندازه بزرگتر آن بپرسید؟ یک کفش با کفی محکم اجازه نمیدهد که پای شما با پیچ خوردن روی هر سنگ یا ریشه درختی که روی آن پا میگذارید، آسیب ببیند.

کفی نرم، قوس مناسب کفش و عرض آن از عواملی است که در حین پوشیدن کفش به شما احساس راحتی و آسایش را می دهد. این کفشها بسیار راحت هستند و در تمام طول روز میتوانید از آنها استفاده کنید. معمولاً برای کفشهای روزمره از پاشنههای ۳ تا ۵ سانتیمتری استفاده میشود، اما گاهی افراد کوتاهقد کفشهای پاشنهی ۵ تا ۸ سانتیمتری را هم بهعنوان کفش روزمره میپوشند. چکار کنیم تا در فوتبال نفس کم نیاوریم ؟ در هنگام این ارزیابی باید نکاتی مانند درد در حین راه رفتن، تاول و احساس گرما را در نظر داشته باشید. اندازه پا: یک کفش مناسب باید اندازه درازی پا را هم داشته باشد. ۶- کفی بیرونی کفش باید محکم و ضخیم باشد تا بتواند فشارهای واردآمده به پا حین راهرفتن را کاهش دهد. قسمت کفی کفش فوتسال چند کار مهم برای شما انجام می دهد.

۵- کفی بیرونی کفش باید مقداری قوس بیرونی داشته باشد و بهبیان دیگر تخت نباشد، درغیراینصورت هنگام راهرفتن فشار بیشازاندازهای به پاها منتقل میشود. صندلها معمولاً رویهای باز دارند و در طراحی آنها بیشتر از بندها برای ثابتنگاهداشتن پاها استفاده میشود و بههمینعلت بیشتر مناسب فصول گرم یا مهمانیها هستند. معمولا در بهترین کفش های فوتسال از فناوری EVA در لایه زیری استفاده می شود تا علاوه بر وزن کمتر انعطاف پذیری هم داشته باشد. ۱- اندازهی استاندارد پاشنهی کفش زنانه ۲ تا ۳ سانتیمتر است و کفشهایی که پاشنههای بلند دارند، کفشهای بالای ۵ سانتیمتر، بهتناسب افزایش ارتفاع پاشنه تأثیر منفی بیشتری بر سلامت پاها، کمر و سایر قسمتهای بدن میگذارند. اگر میخواهید لباسهایتان جلوهی بیشتری داشته باشند کفشهای سادهتر با رنگهای خنثی انتخاب کنید و چنانچه لباسی ساده دارید و میخواهید کفشهایتان در اولین نظر جلبتوجه کنند کفشهای مدلدار با رنگهای روشن را انتخاب کنید.