راهنمای خرید کفش فوتسال

درواقع در بسیاری از موارد شمارهی درجشده پشت کفشها شمارهی استاندارد نیست و گذشته از این سیستم شمارهگذاری در کفشهای مختلف مشابه هم نیستند. اما پاشنههای همهی کفشهای پاشنهدار شبیه به هم نیستند و از نظر فرم و اندازه با هم تفاوت دارند. صندلها معمولاً رویهای باز دارند و در طراحی آنها بیشتر از بندها برای ثابتنگاهداشتن پاها استفاده میشود و بههمینعلت بیشتر مناسب فصول گرم یا مهمانیها هستند. این ست کفش و شلوار بیشتر مناسب افراد لاغر و کشیده است. آسیبهای کفش پاشنهدار زمانی که کفش پنجههای پهن ندارد بیشتر میشود و علاوهبراین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر در معرض آسیبهای کفشهای پاشنهدار هستند. اسنیکرزها یا کفشهای ورزشی زنانه بیشتر هنگام ورزش پوشیده میشوند، اما جذابیت ظاهری و راحتی آنها باعث شده بسیاری از خانمها از این نوع کفش بهعنوان کفش روزمره یا حتی کفش مهمانی استفاده کنند.

معمولاً برای کفشهای روزمره از پاشنههای ۳ تا ۵ سانتیمتری استفاده میشود، اما گاهی افراد کوتاهقد کفشهای پاشنهی ۵ تا ۸ سانتیمتری را هم بهعنوان کفش روزمره میپوشند. بهعنوان مثال از رنگهای خیلی روشن یا کفشهای جلوباز و پاشنهدار برای موقعیتهای رسمی استفاده نکنید. مشخصهی بارز کفشهای پاشنهدار همانطور که از نام آنها پیداست، داشتن پاشنه است. یک کفش خوب قبل از داشتن زیبایی باید راحت و مقاوم باشد و در آن احساس راحتی داشته باشید. کفی مناسب نقش مهمی در محافظت از قوس زیر پاها دارد و آن راحتی اولیهای را که هنگام پاکردن کفش احساس میکنید، تا حدود زیادی مدیون همین کفیها هستید. در ناحیه پا احساس درد دائمی می کنند. اگر میخواهید لباسهایتان جلوهی بیشتری داشته باشند کفشهای سادهتر با رنگهای خنثی انتخاب کنید و چنانچه لباسی ساده دارید و میخواهید کفشهایتان در اولین نظر جلبتوجه کنند کفشهای مدلدار با رنگهای روشن را انتخاب کنید.

۳- چنانچه قد کوتاهی دارید بهتر است کفشهای پاشنهبلند نپوشید، چرا که این کفشها پاهای شما را بزرگتر و درنتیجه قدتان را کوتاهتر نشان میدهند. درمورد خریدهای اینترنتی از آنجا که فرصت امتحان کفش را ندارید مطمئن شوید که امکان بازگرداندن کالا یا تعویض آن را دارید. بنابراین حتماً آن را امتحان کنید. ۴- کفی داخلی کفش باید حالتی متناسب با گودی کف پا داشته باشد، بنابراین بهتر است هنگام انتخاب کفش تا جای امکان کفشهایی را که دارای کفی داخلی کاملاً مسطح هستند انتخاب نکنید. بااینحال با درنظرگرفتن چند نکته میتوانید کفش زیباتری را انتخاب کنید. یک نکته مهم دیگر در انتخاب کفش مناسب، توجه به جنس کفش است.

پس مهم است کفشی انتخاب کنید که در نهایت زیبایی، پای شما در آن راحت باشید. لازم به ذکر خواهد بود که بسیار مهم است که با این کفشها کجا پا میگذارید چراکه این کفشها بهراحتی در چمن و خاک فرو میروند. امروزه برندهای بسیاری در مورد کاهش حرکت اضافی پا در هنگام دویدن، محصولات متنوعی را به بازار عرضه کرده اند که هرکدام دارای ویژگی منحصر به فردی است. ۶- کفی بیرونی کفش باید محکم و ضخیم باشد تا بتواند فشارهای واردآمده به پا حین راهرفتن را کاهش دهد. در هنگام بستن کفش بندهای آنرا محکم نکشید زیرا باعث گشاد شدن و صدمه دیدن پا می شود. معمولا رویه کفش های سالنی را پارچه ها تشکیل می دهند زیرا فضاهای خالی بین الیاف پارچه باعث گردش هوای بیشتر داخل کفش خواهد شد. با بیشتر شدن سنمان پاهایمان هم تغییر میکنند. بدیهیست که با افزایش ارتفاع پاشنه راهرفتن با کفش دشوارتر و احتمال آسیبدیدن پا بیشتر میشود.