راهنمای خرید عمده کفش – کفش تیپاش

در این شرایط، یعنی اگر اندازهی طول کف پای شما بین دو دسته قرار داشت، شمارهی بزرگتر را ملاک انتخاب خود قرار دهید. 4. این کار را برای هر دو پا انجام دهید و عدد بزرگتر را لحاظ کنید. در ایران معمولاً اندازهی پاشنههای کفش را با واحد سانتیمتر مشخص میکنند. خوشبختانه در ایران بازارهای عمده فروشی زیادی در سراسر کشور برپا است که برخی از این مراکز عمده فروشی کفش بزرگتر و با اهمیت تر هستند که دلیل آن وجود تولیدی های کفش بسیار در اطراف آنها است. ممکن است این میله از نانو یا پولیاورتان پلاستیکی ساخته شود. ۳- همانطور که گفتیم ممکن است کفشی که دارای شمارهای منطبق با جدول است باز هم اندازهی پای شما نباشد. صندلها معمولاً رویهای باز دارند و در طراحی آنها بیشتر از بندها برای ثابتنگاهداشتن پاها استفاده میشود و بههمینعلت بیشتر مناسب فصول گرم یا مهمانیها هستند.

صندلها میتوانند پاشنهدار یا تخت باشند و نمونههای پاشنهدار آنها میتوانند با انواع فرم پاشنه طراحی شده باشند. کفشهایی که بالای ۸ سانتیمتر پاشنه هستند معمولاً در موقعیتهای خاص مانند مهمانیها کاربرد دارند و بهعلت دشواری راهرفتن با آنها برای استفادهی روزمره پیشنهاد نمیشوند. ۱- اندازهی استاندارد پاشنهی کفش زنانه ۲ تا ۳ سانتیمتر است و کفشهایی که پاشنههای بلند دارند، کفشهای بالای ۵ سانتیمتر، بهتناسب افزایش ارتفاع پاشنه تأثیر منفی بیشتری بر سلامت پاها، کمر و سایر قسمتهای بدن میگذارند. کفش های دنباله دار در قسمت های جلویی، پاشنه و روی پا محافظت و مقاومت بیشتری دارند و مناسب محیط های سنگی و چوبی هستند. این به پاهای شما فضای بیشتری برای حرکت در حین دویدن می دهد. از سویی کفش تأثیر قابلتوجهی بر استایل و زیبایی ظاهری افراد دارد و از همین روی فرم و رنگ هم از فاکتورهایی هستند که بهتر است در انتخاب مناسبترین کفش درنظر گرفته شوند.

اگر زیره کفش صاف باشد، از خرید آن خووداری کنید چون در درازمدت بی شک اثرات نامطلوبی بر سلامت ستون فقرات و پا خواهد گذاشت. سطوح گل آلود و لیز: هنگام پیاده روی یا دویدن در سطوحی که احتمال لغزش دارند یا گل آلود هستند، لژ های کوتاه انتخاب کنید. انتخاب کردن کفش ورزشی مناسب و خوب زیاد هم کار مشکلی نیست، کافی است با اشتباهاتی که ممکن است هنگام خرید مرتکب آن شوید آشنا شوید. اینگونه در انتخاب کفش ورزشی مناسب راحتتر خواهید بود. می خواهیم به شما کمک کنیم تا هنگام دویدن یا پیاده روی و تمرین ورزشی به سلامتی خود آسیب نزنید. پس هرگز تنها به اعداد توجه نکنید و هنگام انتخاب کفش، آن را بپوشید و چند قدمی با آن راه بروید.

۴- اندازهی پاها با افزایش سن تغییر میکنند و شمارهی پای هر فرد پس از بلوغ ثابت نیست. ۴- کفی داخلی کفش باید حالتی متناسب با گودی کف پا داشته باشد، بنابراین بهتر است هنگام انتخاب کفش تا جای امکان کفشهایی را که دارای کفی داخلی کاملاً مسطح هستند انتخاب نکنید. درمورد خریدهای اینترنتی از آنجا که فرصت امتحان کفش را ندارید مطمئن شوید که امکان بازگرداندن کالا یا تعویض آن را دارید. ۶- کفی بیرونی کفش باید محکم و ضخیم باشد تا بتواند فشارهای واردآمده به پا حین راهرفتن را کاهش دهد. چنانچه می خواهید روی تمامی این سطوح قدم بردارید، ترکیبی از هردو کفش جاده ای و دنباله دار را بخرید. سطوح چوبی، سنگی و جنگلی: اگر قصد پیاده روی یا دویدن به روی چوب یا سنگ را دارید، کفش دنباله دار بخرید. چرا که در هنگام ورزش و پیاده روی دمای بدن افزایش می یابد و پوست در همه نواحی دچار تعریق می شود.